Showing posts with the label Yadda Ake

Yadda Ake Kwanciyar Cin Gindi

Budurwa J!ma'i yana da dadi da armashi amma fa na halali, domin shi na halali shi ne wanda za k…

Yadda Ake Taba Nonon Budurwa

Kafin na fara rubutun nan, zan fara ne da tuba a wurin Allah Madaukakin Sarki domin ko tantama bana…

Load More Stories Shi Kenan Dinsu